Badanie EMG

Badanie EMG

Diagnoza, badanie, leczenie chorób neurologicznych

Badanie EMG

Specjalistyczna konsultacja

Badanie EMG

Nowoczesna diagnostyka

Badanie EMG

Badanie pozwalające określić stopień, rodzaj, charakter
oraz poziom uszkodzenia
neuronu obwodowego
(nerwów i mięśni).

Badanie nerwów włókien ruchowych

Przewodnictwo we włóknach ruchowych bada się stymulując nerw bodźcem elektrycznym w kilku punktach i odbierając odpowiedź z mięśnia. Stymulacji towarzyszy widoczny skurcz mięśnia skutkujący ruchem.

Wzrokowe potencjały wywołane

Badanie wzrokowych potencjałów wywołanych (WPW) jest zapisem elektrycznej aktywności kory wzrokowej po stymulacji oka bodźcem świetlnym. Potencjały wywołane  rejestrowane z powierzchni głowy
w trakcie stymulacji osoby badanej bodźcem wzrokowym. Może być nim błysk światła lub pojawiająca się w polu widzenia czarno-biała szachownica o rytmicznie zmieniających się polach (czarne zmieniają się na białe np. co sekundę). Badanie wzrokowych potencjałów wywołanych jest jedną z niewielu obiektywnych metod badania wzroku pacjenta poprzez rejestrację potencjałów elektrycznych powstających podczas przechodzenia sygnałów od siatkówki do mózgu drogą wzrokową.

Badanie mięśnia przy pomocy elektrody igłowej

Badanie wykonuje się przy użyciu cienkiej, sterylnej, jednorazowej igły, która jest elektrodą wprowadzaną po przekłuciu skóry do badanego mięśnia. Następnie podczas rozluźnienia mięśnia i w trakcie jego napinania uzyskuje się zapis widoczny na ekranie komputera.  W ciągu 1-2 dni po badaniu mięsień może być nieznacznie obolały, rzadko zdarzają się drobne zasinienia.

Badanie w kierunku polineuropatii

Wykonuje się przewodnictwo we włóknach ruchowych i czuciowych oraz czasami badanie mięśni zgodnie z protokołem. Pacjenci proszeni są o dostarczenie na badanie  pełnej dokumentacji medycznej. Należy poinformować lekarza przeprowadzającego badanie o stosowaniu leków z grupy antykoagulantów. Przed wykonaniem badania pacjent podpisuje zgodę na badanie mięśni.

Badanie w kierunku SLA

Wykonuje się przewodnictwo we włóknach ruchowych i czuciowych oraz badanie mięśni zgodnie z protokołem. Pacjenci proszeni są o dostarczenie pełnej dokumentacji medycznej. Należy poinformować lekarza przeprowadzającego badanie o stosowaniu leków z grupy antykoagulantów. Przed wykonaniem badania pacjent podpisuje zgodę na badanie mięśni.

Badanie nerwów włókien czuciowych

Przewodnictwo we włóknach czuciowych wykonuje się stymulując nerw powtarzalnym bodźcem elektrycznym i odbierając uśrednioną odpowiedź znad tego nerwu.

Próby tężyczkowa

Polega na ocenie czynności spoczynkowej w mięśniu ręki po 10-minutowym zaciśnięciu ramienia mankietem od ciśnieniomierza. Elektrodę igłową  umieszcza się w mięśniu  pierwszym międzykostnym ręki.

W ciągu ostatnich 2 minut prosi się badanego o głębokie oddychanie. Pacjent w trakcie i kilka minut po  badaniu może odczuwać skutki hiperwentylacji pod postacią przemijających łagodnych zawrotów głowy i drętwienia rąk, stóp i okolicy ust.

Należy poinformować lekarza przeprowadzającego o stosowaniu leków z grupy antykoagulantów antykoagulantów.  Przed wykonaniem badania pacjent podpisuje zgodę na badanie mięśni.

Na ok. 7 dni przed badaniem należy zaprzestać skomplementowania magnezu. Jeśli suplementacja magnezem odbywała się w postaci dożylnej wskazane jest co najmniej
14 dni.

Badanie mięśnia

Badanie wykonuje się za pomocą jednorazowej elektrody igłowej. Po umieszczeniu elektrody w mięśniu ocenia się zapis spoczynkowy, wysiłek maksymalny oraz parametry jednostki ruchowej w czasie niewielkiej aktywacji tego mięśnia. Należy poinformować lekarza przeprowadzającego badanie o stosowaniu leków z grupy antykoagulantów.

Badanie w kierunku zespołu cieśni nadgarstka

Badanie w kierunku zespołu cieśni nadgarstka obejmuje stymulacje dwóch nerwów czuciowych i dwóch nerwów ruchowych  jednej kończyny

Próba miasteniczna

Określony nerw (najczęściej twarzowy lub łokciowy) stymuluje się seriami bodźców elektrycznych. Nerw twarzowy stymuluje się bodźcami o stałej, niskiej częstotliwości  3Hz, natomiast dla nerwu łokciowego są to różne częstotliwości od 2 do 50 Hz. Poszczególne serie bodźców są bardzo krótkie (kilka sekund).

+48 728 476 460

Zapisy na badanie EMG

Masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat badania EMG?
Zadzwoń, a nasza wyspecjalizowana kadra udzieli rzetelnych informacji.

Scroll to Top